Transponder meldingsbok

I løpet av våren skal alle klassene på Knappskog over på den digitale meldingsboka Transponder. Transponder er ein sikker kommunikasjonskanal mellom heim og skule. Foreldre kan installere denne som app på telefonen eller bruke den i nettlesar. For å logge på Transponder må ein bruke minID. Dette gjer at kommunikasjonen blir sikker. Pålogging via MinID gjer at vi treng personnummer til dei føresette. Desse leverer de inn slik de syns det er best, som ranselpost, SMS eller e-post til lærar eller ved å komme innom i resepsjonen.

Transponder har blitt pilotert på 2. og 7. trinn med gode tilbakemeldingar. All kommunikasjon skal via Transponder.  Kontaktlærarane i den enkelte klasse gir beskjed når dei er klare til å ta i bruk denne løysinga.

 

Transponder skriv på si eiga heimeside:

«Sikker og brukervennlig dialog

Transponder Meldingsbok

Transponder Meldingsbok erstatter all skriftlig kommunikasjon mellom skole, barnehage og SFO og hjem. I stedet for epost, SMS, papirbaserte skjemaer og meldingsbok i barnas sekk, kan lærere og foresatte samle all kommunikasjon i én digital kanal.

Transponder Meldingsbok er utstyrt med flere funksjoner. Skjemamodul for innhenting av strukturert informasjon, påmelding til aktiviteter og booking av samtaler, egen modul for fraværsregistrering og modul for akuttmeldinger.

Få god oversikt over alle meldingsbøkene til dine elever / barn, skriv meldinger og send digitale skjemaer til foresatte. Har du installert Transponder Meldingsbok på mobiltelefonen din, kan du fortsette meldingsutvekslingen der når du forlater datamaskinen. Hvert barn har sin egen meldingsbok, og skolen / barnehagen administrerer hvem som har tilgang til den enkelte meldingsbok. Med fraværsmodulen kan foresatte enkelt registrere fravær som ansatte får vist strukturert i kalenderoversikt i Transponder.

Sikkerhet og brukervennlighet

Transponder Meldingsbok har et svært høyt sikkerhetsnivå og har på utmerket vis kombinert sikkerhet med brukervennlighet og tilgjengelighet. Løsningen har tofaktors autentisering for alle bruker, også de som benytter FEIDE og er synkronisert med alle skole og barnehage-administrative løsninger i tillegg til integrasjon med ID-porten og FEIDE»