STL+ konferansen

3. og 4.mai blir STL+ konferansen arrangert på Lillestrøm. Monica Berntsen og Kata Strømland er deltakarar her. Det er andre året vi sender representantar på denne konferansen. Vi håper at dei kjem tilbake på skulen med ny kunnskap og inspirasjon om STL+ metoden og begynneropplæringa. STL+ er å skrive seg til lesing ved hjelp av talesyntese og er metoden vi på Knappskog brukar i lese- og skriveopplæringa vår.  Her er eit reisebrev av Monica Berntsen frå konferansen:

Dag 1 på STL+ konferansen begynte med et foredrag med Jørgen Frost. Han tok for seg betydningen av tidlig innsats. Budskapet hans var at det ikke er bokstavtegnet i seg selv man skal fokusere på når en skal lære seg å lese. En må flytte fokus over på den funksjonelle lyderingen som har vist å ha god effekt i lese- og skriveopplæringen. Frost mener at det ikke er bra å bruke måneder på ren bokstavopplæring. Elevene kan gå skriveveien uten å kunne alle bokstavene. Elevene utforsker lyder for å koble bokstaver de ikke kan.

Videre fikk vi høre Mona Wiklander snakke om grunnprinsippene i STL+ tenkningen som var som musikk i ørene til en førskolelærer. Her ble viktigheten av å samskrive og bruke modellering trukket frem. Hun fremhever at det skal ikke være motorikken som styrer skrivingen. Skrivingen bør bli styrt av hva elevene har på hjertet, og ikke hva de er motorisk klare for.

Dag 1 endte med et engasjerende innlegg av Simen Spurkeland som snakket om hvordan en kan engasjere og få elevene aktive.

Kata, Monica og Simen Spurkland

 

Dag 2 på STL+ konferansen startet med flere gode tips fra Mona Wiklander om hvordan en kan få god progresjon i lesing, leseforståelse og skriving. Hennes viktigste budskap er at elevene ikke skal lese tekster de ikke forstår. Tekster må være tilpasset og gjennomgått slik at elevene forstår hva de leser.

Dina Dalaaker fra Udir snakket om hva som kjennetegner skoler som har lykkes med å digitalisere den første lese- og skriveopplæringen.

Lisbeth Gregersen fra Udir snakket om læring uten grenser ved hjelp av eTwinning. Dette er en satsning fra EU-kommisjonen for samarbeid på tvers av landegrenser. eTwinning har fokus på å ha noen å skrive til. Vel verdt å prøve ut.

Det var en fantastisk underholdende avslutningen med forfatteren av Bukkene Bruse i badeland, Bjørn F. Rørvik. Han fortalte fra boken sin og snakket om at bildebøker bare eksisterer når de blir lest høyt med innlevelse.