Småtrinnet

Småtrinnet brukar iPad.

STL+ metoden er sentral

Viktige verktøy på småtrinnet

 

IntoWords – Skrive med tastatur med talesyntese. Med lisens får ein talesyntese som tastatur i alle appar/program

 

 

 

Book Creator – «Bokskapar» -brukt til det meste av tekst både frå lærar og elev

 

 

Showbie – delingsplattform

 

 

Creaza – kreativt verktøy for å presentere informasjon

 

 

 

Salaby – digitale læringsressursar i alle fag

 

 

Norsk:

 Lesemeister  – Bøker på nynorsk og bokmål. Moglegheit for lytting. Quiz etter lest bok

 

Poio: Eit lesespel om trollet Poio som samlar bokstavar og ord til boka si

 

 

 

Bokstavkongen: Eventyr om korleis bokstavane vart til.

 

 

Ordlek XL: skrive ord

 

Popplet lite: Lage tankekart

På sporet: Lære å lese

«

Zeppelin: Arbeid med bokstavar

 

 

Tegnebrett: forme bokstavar, teikne

 

Matte:

Tella: Lære tall og enkel regning

 

REGNE og TELLE: Matemagisk sine regneappar

 

 

Multi smartøving

 

 

King of math Jr

 

 

DragonBox Numbers og BigNumbers

 

Multi nettoppgåver

 

Engelsk:

Stairs sine nettsider

HeyMonster: app

Number rack: kuleramme på app

DENNE SIDA ER UNDER UTVIKLING!!