Program Digg Læring konferansen 2020

OPPDATERT 03.12.19

Fredag 31.januar arrangerer vi Digg Læring konferansen 2020 på Knappskog skule.

PÅMELDING DELTAKARAR HER: http://bit.ly/2kmc6b2

Pris pr. person er på 400kr, då er lunsj inkludert. For tilsette i Nye Øygarden kommune er prisen i år 200,-

Programmet og innhaldet jobbar vi med kontinuerleg. Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Vi vil legge opp til både foredrag og workshop. Ekstern føredragshaldar er i år Magnus Nohr. Han jobbar blant anna med PFDK på høgskulen i Østfold og reiser mykje rundt for å ha foredrag om korleis vi kan utnytte moglegheitene i digitalt arbeid. Vi vil også ha eit plenumsforedrag på fagfornyinga. I år vil vi prøve oss på ein ny og meir praktisk retning. Det vil bli fleire workshops og moglegheit for å droppe innom på aktivitetar for å teste desse sjølve

Her kjem førebels program. Denne sida blir oppdatert ved ny info. Ny info blir annonsert i eventet vi har på Facebook: https://www.facebook.com/events/2903487833012683/ 

Program Digg Læring konferansen 2020

8:00: Registrering og mingling
8:30: Opning
8:45«Elevaktiv undervisning i digitale klasserom» –  Magnus Nohr, høgskolelektor Høgskolen i Østfold
10:15: Pause med stands
10:45: «Korleis kan fagfornyinga endre klasserommet?» Ingvild Vikingsen Skogestad

11:20: Pause
11:30: Speedforedrag 2min pr– sjå liste over workshops under
12:15:  Lunsj, stands og drop-in
12:45 – 13.35: drop-in + praktisk utprøving
13:45 – 14:45: Workshops
15:00 – 16:00: Workshops + Foreldrag: Fagfonyinga med Audun Uggerud og Erlend Kobro

Ferdig kl 16

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Drop-in/ praktisk utprøving

 • Merge-cube
 • Koding – Her får du prøve enkle øvelser med Micro:bit, Sphero og Blue/bee bot. Du velger selv hvor mye du vil gjøre og hvilket utstyr du ønsker å teste. Du vil stå igjen med konkrete øvelser du kan bruke i klasserommet. Representant frå nettbutikken Daisy vil vere tilstedes
 • Vinylkutt/ vinyltrykk
 • Storyline ved bruk av Google Sites
 • Skaparverkstad
 • AR – sandkasse 
 • Green Screen

 

 • Bring verden inn i klasserommet Terje Pedersen som jobber ved Rothaugen skole vil vise hvordan han ved hjelp av enkle verktøy setter elevene i kontakt med resten av verden. Elevene har jobbet med elever fra USA, Australia, Russland, Korea osv. De har Skypet med Vietnam veteraner, dronepiloter, mennesker som har opplevd både Bloody Sunday og borgerrettighetskampen i USA!
 • Workshop i bruk av avansert VR i klasserommet – Adrian Talleraas fra Rothaugen skole. Vi blir kjent med VR-teknologi og utforsker muligheter denne teknologien gir i undervisningssituasjoner. Adrian Talleraas gir en innføring i hva han har jobbet med, og presenterer ulike undervisningsopplegg med utgangspunkt i egne erfaringer i ungdomsskolen. Alle deltakere i workshopen får låne hvert sitt sett med Oculus Quest og kontrollere
 • Workshop i pedagogisk bruk av Book CreatorSølvi Ellefsen er logoped/seniorrådgiver på Statped vest. Hun har mange års erfaring fra skolen, og er opptatt av hvordan man ved pedagogisk bruk av digitale tjenester kan fremme inkludering, mestring, kreativitet og læring. Hun vil vise  eksempler på bruk av Book Creator, og deltakerne skal få lage egne bøker. Husk å ta med PC eller nettbrett. På PC lager man seg gratis en bruker i Chrome-nettleseren: https://bookcreator.com/. På iPad finnes den som app
 • iMo – LearnEndre Natvik er lærar i Solund og eigar av selskapet Endre Praksis AS. Er opptatt av å bruke digitale reiskap som element for læring og forkjempar for fysisk aktivitet og læring gjennom rørsle. Læringsdagen inneheld mange moment, ei stund er det skodespel, så skal det filmast. Litt tid til dans innimellom. Så skal ein sitte. Kvifor skal ein slutte å røre på seg då? Vil demonstrere ei ny oppdaging – IMO-Learn som skapar aktiv læring, samarbeid og kan brukast opp mot digitale tavler for å gjere læring og repetisjon meir moro. På toppen får ein høver til å øve på kommunikasjon, samarbeid og kreativitet i eit fleksibelt læringsrom som skal innehalde aktive læringsaktivitetar som vekker bornet i dei fleste. IMO-learn er ein digital stol, og ja, du kan sitte på den og.
 • Spill i undervisning – Alexander Westre Skog som jobber ved Damsgård skole, vil vise hvordan dataspill kan bidra til økt motivasjon og engasjement i elevenes læringsarbeid. Det vil bli gitt eksempler på hvordan man kan bruke dataspill som skrivestarter i norsk, som støtteverktøy til å bevisstgjøre elevenes evne til argumentasjon, og hvordan dataspill kan bidra til å utvikle elevenes algoritmiske tankegang. Du får høre om erfaringer med spill som The Frostrune, Spleiselaget Byen, Human Resource Machine, Machinarium, iFactor og andre titler. Ta med PC eller nettbrett.

Workshops og/eller stands:

 • Daisy AS – Stand med kodedingsar
 • GAN Aschehoug – stand
 • Atea: «Fremtidens klasserom» (stand)
 • Creaza:
 • Eduplaytion:
 • Ludenso: «3D modellering og samskaping i utvidet virkelighet (AR)»
 • Kikora:
 • Lesemeister: «Rett bok til rett elev til rett tid»
 • Fagbokforlaget:
 • MV-Nordic:
 • Cappelen Damm:
 • MUZZY BBC (HamarkFilm AB): MUZZY + iPAD + CHROMEBOOKS = TRUE
 • Transponder: Norges smarteste timeplan! Transponder tar i bruk kunstig intelligens for å løse de tidkrevende oppgavene ved å lage timeplan. Norges nyeste, beste og bokstavelig talt mest intelligente timeplan kan snart tas i bruk. Transponder er kjent som en robust kommunikasjonsløsning. Nå er vi i ferd med å blir et komplett OppvekstAdministrativt System (OAS) og den siste tiden har vi jobbet med å bygge neste generasjons timeplan som vil bli selve hjertet av vårt OAS. På Digg vil vi presentere vår nye timeplan som tar i bruk kunstig intelligens.
 • Microsoft:
 • Erlend Kobro, Lin Education:
 • Dragonbox: «Hvordan skape et klasserom preget av utforskning for gode matematiske samtaler»
 • Scandec: «Interaktiv skjerm, speiling og AR – gir nye metoder for utforsking og læring»
 • Gyldendal: «Skolestudio – hva skjer høsten 2020»
 • Campus Inkrement: «I dybden med matematisk diskusjon»