Program Digg Læring konferansen 2020

OPPDATERT 17.10.19

Fredag 31.januar arrangerer vi Digg Læring konferansen 2020.

PÅMELDING DELTAKARAR HER: http://bit.ly/2kmc6b2

Pris pr. person er på 400kr, då er lunsj inkludert. For tilsette i Nye Øygarden kommune er prisen i år 200,-

Programmet og innhaldet jobbar vi med kontinuerleg. Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Vi vil legge opp til både foredrag og workshop. Ekstern føredragshaldar er i år Magnus Nohr. Han jobbar blant anna med PFDK på høgskulen i Østfold og reiser mykje rundt for å ha foredrag om korleis vi kan utnytte moglegheitene i digitalt arbeid. Vi vil også ha eit plenumsforedrag på fagfornyinga. I år vil vi prøve oss på ein ny og meir praktisk retning. Det vil bli fleire workshops og moglegheit for å droppe innom på aktivitetar for å teste desse sjølve

Her kjem førebels program. Denne sida blir oppdatert ved ny info. Ny info blir annonsert i eventet vi har på Facebook: https://www.facebook.com/events/2903487833012683/ 

Program Digg Læring konferansen 2020

8:00: Registrering og mingling
8:30: Opning
8:45«Elevaktiv undervisning i digitale klasserom» –  Magnus Nohr, høgskolelektor Høgskolen i Østfold
10:15: Pause med stands
10:45: «Korleis kan fagfornyinga endre klasserommet?» Ingvild Vikingsen Skogestad

11:20: Pause
11:30: Speedforedrag 2min pr– sjå liste over workshops under
12:15:  Lunsj, stands og drop-in
12:45 – 13.35: drop-in + praktisk utprøving
13:45 – 14:45: Workshops
15:00 – 16:00: Workshops + Foreldrag: Fagfonyinga med Audun Uggerud og Erlend Kobro

Ferdig kl 16

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Drop-in/ praktisk utprøving

 • Merge-cube
 • Koding
 • GreenScreen
 • Vinylkutt
 • Storyline
 • iMo – Learn
 • Skaparverkstad
 • Spel i undervisninga
 • AR – sandkasse

 

 • Bring verden inn i klasserommet Terje Pedersen som jobber ved Rothaugen skole vil vise hvordan han ved hjelp av enkle verktøy setter elevene i kontakt med resten av verden. Elevene har jobbet med elever fra USA, Australia, Russland, Korea osv. De har Skypet med Vietnam veteraner, dronepiloter, mennesker som har opplevd både Bloody Sunday og borgerrettighetskampen i USA!
 • Workshop i bruk av avansert VR i klasserommet med Adrian Talleraas fra Rothaugen skole. Vi blir kjent med VR-teknologi og utforsker muligheter denne teknologien gir i undervisningssituasjoner. Adrian Talleraas gir en innføring i hva han har jobbet med, og presenterer ulike undervisningsopplegg med utgangspunkt i egne erfaringer i ungdomsskolen. Alle deltakere i workshopen får låne hvert sitt sett med Oculus Quest og kontrollere

Workshops og/eller stands:

 • Creaza:
 • Endre Praksis:
 • Eduplaytion:
 • Ludenso: «3D modellering og samskaping i utvidet virkelighet (AR)»
 • Kikora:
 • Lesemeister: «Rett bok til rett elev til rett tid»
 • Fagbokforlaget:
 • Atea:
 • MV-Nordic:
 • Cappelen Damm:
 • Transponder:
 • Microsoft:
 • Erlend Kobro, Lin Education:
 • Dragonbox: «Hvordan skape et klasserom preget av utforskning for gode matematiske samtaler»
 • Gyldendal: «Skolestudio – hva skjer høsten 2020»
 • Statped