NKUL@home

I år vart det ikkje arrangert vanleg NKUL i Trondheim pga korona. I staden vart det arrangert forskjellege webinar. Nokre gjekk før påske, med tema sentrert rundt heimeskule. I tillegg vart NKUL@home arrangert når den eigentlege konferansen skulle vere.

Monica Fjeldstad og Siri Eide hadde eit interessant webinar om fjernundervisning av dei minste elevane. Dette finn de her.

Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad hadde eit om tverrfagleg arbeid og skaparverkstad/koding. Dette webinaret finn de her.