Digg Læring konferansen

Digg Læring konferansen 2018 er gjennomført, og vi er glade og takksame over den positive responsen som har kome. Vi håper alle som deltok hadde ein lærerik og spennande dag saman med oss. Her finn du presentasjonane og nokre av nettsidene som vart brukt. Nokre frå plenumsdelen og andre frå workshop. Ta kontakt med oss om det er noko du lurer på.

Digg Læring – mellomtrinnet

Digg Læring – småtrinnetNY – Begynneropplæring på nettbrett

Digg Læring- Lesemeister

MV – Nordic

Kunnskap

Kikora

Creaza

Udir beta lab og IKTplan

Fagbokforlaget

No er den oppdatert med presentasjonen om begynneropplæringa.