Program Digg Læring-konferansen 2019

1.februar er det igjen duka for Digg Læring-konferansen på Knappskog skule. Påmeldingsfristen til konferansen har no gått ut

Det kan framleis kome endringar i programmet. Program oppdatert 18.01.19

 

Program Digg Læring-konferansen 2019

8:00: Registrering og mingling

8:30: Opning
8:40: «Digg Læring med pedagogikken i førarsetet» – Ingvild Vikingsen Skogestad, Knappskog skule
9:00 «STL+ i skrive/leseopplæringa» –  Ellen Romstad, høgskolelektor, Høgskolen i Østfold
9:30: «Elevvennlig undervisning i teknologirike klasserom» –  Simen Spurkland, Vøyenenga skole

10:30: Pause med stands

11:00: Speedforedrag – sjå liste over workshops

11:45-12:30: Parallelle foredrag/lunsj

Småtrinn:

Ellen Romstad – STL+
Monica Berntsen, Kaja Venge og Siri Eide, Knappskog skule – «Heildigital tanke om begynneropplæringa»

Leiarar:

Odd Erik Kjeldstad, rektor Knappskog skule og Andreas Noreide, pedagogisk IKT konsulent – Fjell kommune – «Leiarperspektivet i digitaliseringa»

Lunsj med mingling og besøk på stands

12.45-13.30: Foredrag/lunsj

Lunsj med mingling og besøk på stands Mellomtrinn/ u.trinn og skaparverkstad

Monica Fjeldstad, Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad, Knappskog skule – «Skaparverkstad og digitalt arbeid på mellomtrinnet»

Adrian Tallerås, Rothaugen u.skole – «Hvordan bruke «juks» og «jukseverktøy» i undervisningen»

 

13:45 – 14.45 Workshops (Atea, Creaza, Fagbokforlaget, Kikora, Gyldendal, kunnskap.no, HVL, MV-Nordic, Lesemeister, Cappelen Damm, Adrian Tallerås, Campus Inkrement, Transponder, Lin Education, BBC Muzzy, Dragonbox, Microsoft)

15:00 – 16.00 Workshops (same som over)

Ferdig 16:00

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Workshops:

 • Creaza: Kreative muligheter med Creaza i undervisningen!
 • Kikora: Workshop 1: Lær deg GeoGebra og regneark på 1-2-3 med Kikoras nye oppgaver.  Workshop 2: Mattemaraton – vårens vakreste eventyr!
 • Lesemeister: Hvilken bok skal jeg lese nå? Lesing og adaptiv læring
 • Fagbokforlaget: Verkstedet er et nytt heldigitalt læreverk for fagene kunst og håndverk og musikk for ungdomstrinnet. Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tilbyr Verkstedet modellering av alt fra strikking og saging, til gitargrep og pianoakkorder.
 • Campus Inkrement: Omvendt undervisning/ Campus Inkrement
 • HVL: micro:bit og Aisoyroboter i undervisningen
 • Adrian Tallerås: Bruk av VR i undervisningen
 • Gyldendal: Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flytsonen! Smart Øving serien består nå av adaptiv læring i matematikkfaget for 1.-10. trinn, norsk for begynneropplæringen og norsk for voksne innvandrere. På vår workshop vil du få eksempler og tips til hvordan ta i bruk adaptive læringssystemer i klasserommet.
 • Gyldendal: Lærerstudio blir Skolestudio
 • Atea: Kjære skoleleder – sørg for å gjøre ting i riktig rekkefølge når skolen skal digitaliseres
 • MV-Nordic – Smart bruk av Intowords
 • Kunnskap.no – Kan elever på alle trinn forberede seg til sine timer? Hvordan vil det påvirke undervisning at elevene allerede kan noe om innholdet før din undervisning? Fra lekser som etterarbeid til omvendt undervisning som forberedelse til timer. Metakognitiv tenkning – Hvordan lærer jeg? Fra lærer/bok-styrt læring til selvregulert læring. Eksempler på dette ved å bruke Kunnskap.no
 • Cappelen Damm: Skolen fra Cappelen Damm, digitale læremidler i alle fag, på ett sted. Få presentert strukturerte undervisningsopplegg og læringsstier ned til den enkelte time, og tilbud om gratis utprøving våren 2019!
 • Transponder: Transponder er Norges første, beste og mest fremtidsrettede kommunikasjonsløsning for utdanningssektoren. Transponder er designet med innebygget personvern og et svært høyt nivå av sikkerhet. Dette kombineres med et ekstremt intuitivt brukergrensesnitt. 25% av alle norske skoler og 10% av alle norske offentlige barnehager benytter idag Transponder og stadig nye tar løsningen i bruk.
 • Microsoft: Minecraft : Vær elev og bygg sammen med dine kolleger!  (vi har nokre maskiner til låns)
 • Erlend Kobro, Lin Education:  Spillbasert læring gjennom escaperoom.Et “escaperoom”, eller “room escape game”, er et fysisk opplevelsesspill der spilleren må løse en rekke komplekse oppgaver for å nå et mål. Tradisjonelt har målet vært å komme seg ut av et rom der man tilsynelatende er låst inne. Konseptet baserer seg på elementer fra både historiefortelling, spill og opplevelsesdesign. Det er en unik måte å engasjere elever og lærende på.
 • Dragonbox: Hvordan ser fremtidens matematikkundervisning ut på småskolen? Utforskning, matematiske samtaler, dybdelæring, tverrfaglighet og problemløsning er noen av hovedpunktene vi har sett nærmere på gjennom læreverket Dragonbox Skole
 • MUZZY BBC: Learn languages​ with Muzzy and his friends