Digg Læring konferansen 2018

Digg læring konferansen 2018

Knappskog skule inviterer lærarar, IKT-ansvarlege, skuleleiarar, samarbeidspartnarar og andre interesserte til Digg Læring konferansen 2018 18. januar på Knappskog skule.

Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Dagen er for alle, og kanskje spesielt for dei som ønskjer å kome i gang med digital undervisning.

I tillegg til presentasjonar frå Knappskog skule legg vi opp til utstillingar og workshops frå nokre av våre samarbeidspartnarar.  Vi oppdaterer programmet kontinuerleg og endringar kan kome.

Hold av dagen for her blir det litt forskjellig retta mot fleire målgrupper, både for skuleleiarar og lærarar på småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet!

Påmelding her innan 11.januar!

Program

8.30 – 9.00: Velkomst, mingling og kaffi

9.00: Velkommen

9.30: Begynneropplæring med nettbrett

10.30: Pedagogisk tanke på mellomtrinnet

11.00: Koding og skaparverkstad

11.30: Lunsj

12.15 – 13. 30: Plenum samarbeidspartnarar

(Kikora, Creaza, Gyldendal, Fagbokforlaget, Lesemeister, Campus, Transponder, IKT-senteret, MV-Nordic, Kunnskap)

13.45 – 14.30: Workshop (sjå under)

14.45 – 15.30: Workshop (sjå under)

15.45: Avslutning i plenum

16.00: SLUTT

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar.

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Workshops (Det blir to rundar med workshops, vel mellom dei under):

 1. Creaza: Kreative muligheter med Creaza i undervisningen!
 2. Kikora:
  • Workshop 1: Bli kjent med «nye» Kikora – vi vil presentere noe av det nye innholdet i Kikora og dele noen tanker med dere om veien videre.
  • Workshop 2: MatteMaraton 2018 – Fortsatt ikke vært med på vårens vakreste eventyr? Vi vil fokusere på målsettinger og elevenes læringsutbytte og dele noen herlige praksishistorier.
 3. Lesemeister: Korleis motivera elevane til å lese mykje og ofte?
 4. Fagbokforlaget: Kartleggeren, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1.
 5. Campus Inkrement: Omvendt undervisning/ Campus Inkrement
 6. IKT-senteret: «kom i gang med Micro:bit»
 7. Gyldendal: Smart Øving og Salaby lærerstudio
 8. Transponder: Sikker og brukervennlig skole-hjem kommunikasjon
 9. MV – Nordic: Bli kjend med IntoWords cloud
 10. Kunnskap.no: Innføring i kunnskap.no