«Blogg»

19.02.2019 – 4.trinn

På 4. trinn jobber vi systematisk med begrep som er knyttet til de ulike temaene vi jobber med i løpet av uken. Hver mandag snakker vi om hva ordene betyr. I løpet av uken arbeider vi med begrepene i de ulike fagene.

I løpet av skolehverdagen dukker det også opp andre begreper som elevene lurer på hva betyr. Dette kan forekomme i tekster, på internett, i videosnutter,  i samtaler eller i friminuttet. Elevene kan komme frem og skrive opp et begrep som de er usikker på eller ikke vet hva betyr. Med jevne mellomrom tar vi frem begrep som henger på veggen og snakker om de i plenum. 

06.02.2019 – 2. og 3.trinn

2. og 3.trinn har i flere uker jobbet sammen med temaet Samer/urbefolkning. Vi har gått skikkelig i dybden og jobbet tverrfaglig.
Vi har hørt på joik, laget egen joik, laget veggmalerier til gangen, snakket masse om hvordan det samiske folket har blitt behandlet opp igjennom tiden, vi har lært samiske fraser og tall, vi har snakket om hvordan samene utnytter alle ressurser i naturen. Vi har lånt en flott samekofte og snakket om hvorfor koftene er ulike. Vi har laget tegneserie om samene i creaza og vi har skrevet faktabøker i book creator. Vi har laget runebommer og lært om hvordan Noaider bruker disse. Vi har malt kart over Sápmi og kodet Bee-boot til å dra rundt omkring i landskapet.
Vi har til og med sett mange episoder om Samegutten Ante, til alles store begeistring ?.
I dag avsluttet vi prosjektet med å markere samenes dag ute. Vi laget bål og stekte reinsdyrkjøtt og kastet med lasso.

23.11.2018 – 6.trinn

6.trinn jobbar med eit Stoyline-prosjekt i engelsk. Elevane brukar ein storyline-mal i Google Sites laga på Høgskulen på Vestlandet, camups Bergen. Elevane skaper her sitt eige univers i ein imaginær rotteby. Elevane har utvikla karakterar som bor i byen og oppgåva no er å skrive historiene til desse karakterane når ei naturkatastrofe oppstår.  I tillegg er det nokre elevar som bygg denne oppdikta byen i Minecraft. Dette skal filmast for å trene munnleg engelsk.

19.10.2018 – 5.trinn

5.trinn har i dei siste vekene jobba med temaet jødedommen i KRLE. I oppstarten av temaet fekk elevane delta på ein Kahoot for å kople seg på emnet. I etterkant av denne brukte ein Mindomo i Creaza for å kartlegge førehandskunnskap og lage eit tankekart om det elevane kunne frå før av. Elevane jobba så nokre veker med å sjå filmar på Salaby og Nrk skole kombinert med enkle oppgåver som var knytt til desse filmane. I all læring er konkretisering viktig og når ein snakkar om andre religionar er det viktig å få sjå autentiske gjenstandar. Vi lånte difor Shalomkofferten til Israelsmisjonen. Der er mange ulike gjenstandar knytt til jødisk tru og tradisjon. Der er også forklaringar på dei ulike gjenstandane. Elevane fekk høyre om desse og fekk knytt dei til kunnskapen dei sjølv hadde skaffa om jødedommen. I etterkant av dette tok elevane bilete av ulike gjenstandar og skreiv litt om kvar av dei.

Emnet vart avslutta med at elevane fullførte tankekartet med førehandskunnskap som vi hadde starta på i Creaza og på grunnlag av dette laga ein 1minutts oppsummeringsfilm i Flipgrid om kva dei hadde lært om jødedommen. Både Flipgridfilmen og tankekartet viser at elevane har lært mykje nytt om jødedommen i løpet av desse vekene.

28.09.18 – 3.trinn

3.trinn har meldt seg på eit prosjekt som heiter FIRST LEGO leauge jr. Dette er ett forsknings- og teknologiprosjekt som introduserer barn i alderen 6-9 år til ei spennande verd av vitskap og teknologi. Elevane skal bruke LEGO Wedo til eit prosjekt som omhandlar månen. Elevane skal sette i gang med prosjektet i veke 40 og det varer til mitden av november. I dag fekk difor elevane repetere litt om LEGO Wedo. Målet var å bygge noko dei kunne få til å bevege seg. Det var stor iver og mykje kreativitet å spore på 3.trinn i dag!

21.09.18 – 4.trinn

På 4.trinn jobbar dei med ordinnlæring i engelsk gjennom ulike sansar. I dag har elevane på trinnet hatt ordjakt, der dei skal sjå, hugse, seie og skrive ordet. Dette er ei samarbeidsoppgåve der elevane får vere fysisk aktive samstundes som dei lærer engelsk.

10.09.18 – 2.trinn

I oppstarten har 2.trinn jobba med mykje forskjelleg. Her er døme på to av prosjekta dei har hatt. Det første gjekk på skriving og norsk. Elevane skulle lage tankekart, for så å lage ein faktatekst. I forkant fekk elevane trekke kvart sitt leikedyr. Så brukte dei Mindomo i Creaza til å lage tankekart. Informasjonen henta dei får ulike nettsider og bøker. Når tankekartet var ferdig starta prosessen med å skrive ein faktatekst om dyret.

Fredag i førre veke hadde 2.trinn leikedag. Då fekk elevane lov å ta med eigne leiker på skulen. I tillegg til å leike med desse leikene fekk dei også oppgåva med å lage ein film. Det vart mange kreative filmar på iPadane denne dagen!

30.08.18 – 6.trinn

I løpet av året er planen å komme med små drypp frå klasseromma.  Først ut er eine gruppa på 6.trinn. I dag har dei både bygd og koda Lego Wedo. Både robotar og satellittar vart sett saman, modifiserte og koda. Det var stort engasjement og kreativt kaos i gruppa undervegs, og det så ut som elevane både meistra dette OG synes det var gøy. På Knappskog har vi som kjent koding på timeplanen ein gong i veka.

6.trinn er eit av trinna som dette skuleåret har gått over til Chromebook. Lego Wedo blir her koda via ein Android-app på denne maskina.