Author Archives: odderik

Knappskog skule fekk besøk frå kroatia

Knappskog skule fekk på onsdag denne veka besøk av ein delegasjon med utdanningstoppar frå Kroatia.

Gjester frå Kroatia og tilsette på Knappskog skule
Gjester og tilsette på Knappskog skule

Dei er i Noreg i samband med eit utdanningsprosjekt i regi av DIKU, som har ansvar for å forvalta EØS-midlar på vegner av Kunnskapsdepartementet. Med i delegasjonen var representantar frå skulesystemet i Kroatia samt den kroatiske ambassaden i Noreg.

Delegasjonen ville sjå digital undervisning i praksis, og korleis den pedagogiske tilnærminga i klasserommet blir endra med ny teknologi og digitale verktøy. Særleg var dei interesserte i skulen sitt skaparverkstad, som er bygd opp for å stimulera elevane til vera utforskande og kreativ med teknologi i kombinasjon med tradisjonelle handverksfag og programmering.

Odd-Erik Kjeldstad
rektor Knappskog skule