Author Archives: ingvild

Vel gjennomført konferanse

Fredag 31.januar vart den fjerde Digg Læring – konferansen gjennomført. I år var det godt over 400 påmeldte i tillegg til utstillarar og dei tilsette på skulen. I år var det ny rekord i antal utstillarar og worshops. Vi er takksame for at så mange av samarbeidspartnarane våre ønsker å reise hit til oss for å bidra på denne konferansen!

Konferansen starta med plenumsforedrag i gymsalen. Rektor Odd Erik Kjeldstad sette det heile i gang frå scena. Han ønska velkommen før ordføraren vår, Tom Georg Indrevik kom med ei helsing. Konferansen vart opna av oppvekstsjefen i Øygarden kommune, Anne-Merete Vabø Haugane. Vi set stor pris på at både oppvekstsjef og ordførar tek seg tid til å kome innom konferansen vår!

Hovudtalar på årets konferanse var Magnus Nohr. Han snakka om elevaktiv undervisning i digitale klasserom. Presentasjonen han hadde finn ein her: bit.ly/digg2020  I løpet av foredraget sitt hadde han mange konkrete døme på korleis vi på ein god måte kan utnytte dei digitale verktøya i eiga undervisning.

Etter ein god pause med moglegheit for besøk på stand var det Ingvild Vikingsen Skogestad, Digg læring-koordinator på Knappskog skule sin tur. Ho hadde eit innlegg om korleis fagfornyinga bør forandre tanken vår om læring og det som skjer i klasseromma. Denne presentasjonen finn du her

På ein konferanse med mange utstillarar og workshops er det kjekt med ein presentasjonsrunde. Alle samarbeidspartnarane våre fekk 2 minutt kvar til å presentere enten kva dei hadde i utstilling eller kva dei skulle ha workshop om. Når siste speedforedrag var gjennomført plenumsdelen over og det var tid for lunsj.

   

Etter lunsj var det meir tid for besøk i utstilling, tid til å prøve ut ulike aktivitetar knytt til skaparverkstaden vår eller til å sitte å høyre Erlend Kobro i Lin Education og Audun Uggerud i Dragonbox snakke om fagfornyinga. Dagen vart avslutta med to rundar med workshops der kvart eit rom på skulen vart utnytta.

Tilbakemeldingane på arrangementet er positive og alle tilsette gjorde ein fantastisk innsast gjennom heile dagen (og dagane før). Vi ønsker å takke alle som var med på konferansen vår og som gjorde den til det den vart. Ein takk til deltakarar, foredragshaldarar, utstillarar, samararbeidspartnarar og tilsette ved Knappskog skule!

 

First LEGO league jr – Oppdrag 2019 Boomtown build

På Knappskog har vi gjort det til tradisjon at 3.trinn er med i First LEGO league junior. I fjor var temaet Mission Moon. Temaet for 2019 var Boomtown build. I 8 veker frå og med 14. september har elevane på trinnet utforska ei problemstillng frå det verkelege liv, og prøvd å finne ei løysing på denne som dei viste fram i ei turnering i Bergen 9. november.  Dette kan de lese meir om på https://hjernekraft.org/fll-jr/forside

Årets oppdrag var å bygge ei bygning til byen Boomtown. ved å bruke LEGO Wedo 3. trinn hadde med seg to lag som hadde løyst denne utfordringa på ulik måte. Laga har jobba med å planlegge og bygge kvar sine bygg som skulle vere miljøvennleg, solid og/eller tilgjengeleg for alle. Dei har laga mange nye idear for ei god og sunn framtid. Laurdag fekk dei vise fram alt saman på turnering i First Lego League jr. Det var veldig spenande og gøy for å elevane å vere med på turneringa. Det har også vore eit veldig lærerikt prosjekt for elevane. Ein ekstra takk til Kaja Venge og Marie Kjeldstad som har gjennomført prosjektet på 3.trinn.

Vi ser fram til LEGO league jr neste skuleår for neste års 3.trinn. Det blir spanande å sjå kva oppdrag som kjem då. Kanskje skal vi også melde på ei mellomtrinnsklasse i First LEGO league neste år? For dei store elevane er det EV3 robot og Lego mindstorms det går i.

 

Program Digg Læring konferansen 2020

OPPDATERT 31.01.20 – FULLT – PÅMELDINGA ER STENGT

Fredag 31.januar arrangerer vi Digg Læring konferansen 2020 på Knappskog skule.

I år har vi valt å gå for app på konferansen. Appen heiter EE – Eventhub og er å finne i

Google Play på  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventeye.events&hl=no&fbclid=IwAR1G44PAz8SbjDZCiRLj-Ze5aFo_c_SE9RXKfX4D4LTC0HYCp8nfB7ypG-4

App-store: https://apps.apple.com/no/app/ee-eventhub/id1162724531.

Passord er Digglæring

 

Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Vi vil legge opp til både foredrag og workshop. Ekstern føredragshaldar er i år Magnus Nohr. Han jobbar blant anna med PFDK på høgskulen i Østfold og reiser mykje rundt for å ha foredrag om korleis vi kan utnytte moglegheitene i digitalt arbeid. Vi vil også ha eit plenumsforedrag på fagfornyinga. I år vil vi prøve oss på ein ny og meir praktisk retning. Det vil bli fleire workshops og moglegheit for å droppe innom på aktivitetar for å teste desse sjølve

Her er programmet. Ny info blir annonsert i eventet vi har på Facebook og i appen over: https://www.facebook.com/events/2903487833012683/ 

Program Digg Læring konferansen 2020

8:00: Registrering og mingling
8:30: Opning
8:45«Elevaktiv undervisning i digitale klasserom» –  Magnus Nohr, høgskolelektor Høgskolen i Østfold
10:15: Pause med stands
10:45: «Korleis kan fagfornyinga endre tanken om læring?» – Ingvild Vikingsen Skogestad

11:20: Pause
11:30: Speedforedrag 2min pr– sjå liste over workshops under
12:15:  Lunsj, stands og drop-in
12:45 – 13.35: drop-inn + Foredrag: Fagfornyinga med Audun Uggerud og Erlend Kobro
13:45 – 14:45: Workshops
15:00 – 16:00: Workshops

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Drop-in/ praktisk utprøving

 • Koding – Her får du prøve enkle øvelser med Micro:bit, Sphero og Blue/bee bot. Du velger selv hvor mye du vil gjøre og hvilket utstyr du ønsker å teste. Du vil stå igjen med konkrete øvelser du kan bruke i klasserommet. Representant frå nettbutikken Daisy vil vere tilstedes
 • Vinylkutt/ vinyltrykk
 • Storyline ved bruk av Google Sites
 • Skaparverkstad
 • AR – sandkasse 
 • Green Screen
 • Hover:bit – luftputebåt

Workshops og/eller stand:

 • Daisy AS – Stand med kodedingsar
 • GAN Aschehoug – stand
 • Atea: «Fremtidens klasserom» (stand) Vil du ta en prat om Fremtidsklasserommet til Rothaugen skole, eller kanskje du vil høre om rammeverket og workshopen som Ateas skoleteam tilbyr skoleledere over hele landet, som hjelper og tilrettelegger for god digital skoleutvikling? Så kom på standen til Atea i en av pausene. Vi står sammen med Kreasjon, som leverer opplæring til skolene.
 • Bring verden inn i klasserommet Terje Pedersen som jobber ved Rothaugen skole vil vise hvordan han ved hjelp av enkle verktøy setter elevene i kontakt med resten av verden. Elevene har jobbet med elever fra USA, Australia, Russland, Korea osv. De har Skypet med Vietnam veteraner, dronepiloter, mennesker som har opplevd både Bloody Sunday og borgerrettighetskampen i USA!
 • Workshop i bruk av avansert VR i klasserommet – Adrian Talleraas fra Rothaugen skole. Vi blir kjent med VR-teknologi og utforsker muligheter denne teknologien gir i undervisningssituasjoner. Adrian Talleraas gir en innføring i hva han har jobbet med, og presenterer ulike undervisningsopplegg med utgangspunkt i egne erfaringer i ungdomsskolen. Alle deltakere i workshopen får låne hvert sitt sett med Oculus Quest og kontrollere
 • Workshop i pedagogisk bruk av Book CreatorSølvi Ellefsen er logoped/seniorrådgiver på Statped vest. Hun har mange års erfaring fra skolen, og er opptatt av hvordan man ved pedagogisk bruk av digitale tjenester kan fremme inkludering, mestring, kreativitet og læring. Hun vil vise  eksempler på bruk av Book Creator, og deltakerne skal få lage egne bøker. Husk å ta med PC eller nettbrett. På PC lager man seg gratis en bruker i Chrome-nettleseren: https://bookcreator.com/. På iPad finnes den som app
 • iMo – LearnEndre Natvik er lærar i Solund og eigar av selskapet Endre Praksis AS. Er opptatt av å bruke digitale reiskap som element for læring og forkjempar for fysisk aktivitet og læring gjennom rørsle. Læringsdagen inneheld mange moment, ei stund er det skodespel, så skal det filmast. Litt tid til dans innimellom. Så skal ein sitte. Kvifor skal ein slutte å røre på seg då? Vil demonstrere ei ny oppdaging – IMO-Learn som skapar aktiv læring, samarbeid og kan brukast opp mot digitale tavler for å gjere læring og repetisjon meir moro. På toppen får ein høver til å øve på kommunikasjon, samarbeid og kreativitet i eit fleksibelt læringsrom som skal innehalde aktive læringsaktivitetar som vekker bornet i dei fleste. IMO-learn er ein digital stol, og ja, du kan sitte på den og.
 • Spill i undervisning – Alexander Westre Skog som jobber ved Damsgård skole, vil vise hvordan dataspill kan bidra til økt motivasjon og engasjement i elevenes læringsarbeid. Det vil bli gitt eksempler på hvordan man kan bruke dataspill som skrivestarter i norsk, som støtteverktøy til å bevisstgjøre elevenes evne til argumentasjon, og hvordan dataspill kan bidra til å utvikle elevenes algoritmiske tankegang. Du får høre om erfaringer med spill som The Frostrune, Spleiselaget Byen, Human Resource Machine, Machinarium, iFactor og andre titler. Ta med PC eller nettbrett.
 • Creaza: Creaza og fagfornyelsen. Bli bedre kjent med alle mulighetene i Creaza og hvordan arbeid med Creaza passer perfekt med fokuset i fagfornyelsen. I denne workshopen viser vi hvordan elevene kan være aktive, samhandle, produsere og få et eierskap til egen læringsprosess. Vi viser hvordan man kan bruke Creaza på flere ulike måter i mange fag. Vi vil også presentere tre nye og spennende læremidler som straks er klare. Alle læremidlene er heldigitale og heldekkende. 
 • Eduplaytion: «Korleis kan vi fenge dagens kravstore elevar i matematikk? I eit unikt samarbeid mellom lidenskapelege spelutviklarar og erfarne lærarar frå Noreg, USA, Chile og Brasil, utviklar vi no matematikkspelet «Numetry». Her er målet å vise 4.–7.-klassingar at matematikk både er moro og nyttig. Ved å fortelje ei engasjerande historie med interaktive figurar i hovudrolla fenga vi oppmerksomheita til elevane. Stikk gjerne innom vår stand under Digg Læring-konferansen for å prøve ein testversjon av «Numetry».
 • Ludenso: «3D modellering og samskaping i utvidet virkelighet (AR) La barna bli digitale skapere i AR! For å la elever utfolde seg kreativt, samarbeide og lære, utvikler vi verdens enkleste 3D-modelleringsverktøy som lar elever oppleve sine egne modeller i AR. Ved å la ungdommer bli digitale problemløsere og arbeide tverrfaglig får lærerne en ny måte å engasjere i klasserommet, samtidig som elevene får ta i bruk ny og revolusjonerende teknologi. Kom og opplev hvor enkelt det kan gjøres!»
 • Kikora: «Kikora 2020. Ved skolestart høsten 2020 skal Kikora være et komplett heldigitalt læremiddel i matematikk for alle trinn i grunnskolen. Gjennom kvalitetssikrede og gode undervisningsopplegg satser vi på å øke kvaliteten på matematikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæringen. Med ny teknologi vil elever og lærere oppleve både nytt design og noen helt nye funksjoner. Og for deg som kjenner til Mattemaraton, så kan vi allerede nå avsløre at vårens vakreste eventyr blir råere enn noen gang! Ønsker du å vite mer om dette er du velkommen på våre to verksteder»
 • Lesemeister: «Rett bok til rett elev til rett tid»
 • Fagbokforlaget: Kartleggeren, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1.
 • Vitec MV: God bruk av IntoWords. I denne workshopen ser vi på hvordan våre digitale lese- og skriveverktøy kan gjøre det enklere å lese, skrive og lære. – For alle – For elever som har sporet av i leseutviklingen
 • Cappelen Damm: Skolen fra Cappelen Damm -En ny type digitale læremidler til fagfornyelsen. Den viktigste læringen foregår ikke på skjermen, men i de magiske møtene mellom lærer og elev. Skolen fra Cappelen Damm har som målsetting å være lærerens og skolelederens viktigste medspiller. Alt innholdet i løsningen er nytt og laget til fagfornyelsen. I denne presentasjonen viser vi hvordan tjenesten er bygd opp. Vi kommer også med eksempler på hvordan du kan bruke våre ferdige utformede læringsstier, eller hvordan du kan bruke våre filmer, podkaster og lesetekster i egne undervisningsopplegg. https://skolen.cdu.no/
 • MUZZY BBC (HamarkFilm AB): MUZZY + iPAD + CHROMEBOOKS = TRUE
 • Transponder: Norges smarteste timeplan! Transponder tar i bruk kunstig intelligens for å løse de tidkrevende oppgavene ved å lage timeplan. Norges nyeste, beste og bokstavelig talt mest intelligente timeplan kan snart tas i bruk. Transponder er kjent som en robust kommunikasjonsløsning. Nå er vi i ferd med å blir et komplett OppvekstAdministrativt System (OAS) og den siste tiden har vi jobbet med å bygge neste generasjons timeplan som vil bli selve hjertet av vårt OAS. På Digg vil vi presentere vår nye timeplan som tar i bruk kunstig intelligens.
 • Kreasjon: Bli med på Martin Næsgaards workshop om Minecraft Education Edition som pedagogisk verktøy. Martin leder Kreasjons Minecraft satsing, og han vil konkretisere hvordan Minecraft EE passer inn i fagfornyelsen. Livsmestring, samarbeid og tverrfaglighet står sentralt i denne workshop’en
 • Microsoft: Microsoft Teams i skolen. Lær om hva Teams er og hvordan det kan brukes med elever og kolleger. Se hvordan Teams kan styrke kommunikasjon og samhandling i klasserommet og lær hvordan elever kan ta kontroll over egen læring med tilgjengelighetsverktøy i Office 365.
 • Erlend Kobro, Lin Education: Spillbasert læring gjennom escaperoom.Et “escaperoom”, eller “room escape game”, er et fysisk opplevelsesspill der spilleren må løse en rekke komplekse oppgaver for å nå et mål. Tradisjonelt har målet vært å komme seg ut av et rom der man tilsynelatende er låst inne. Konseptet baserer seg på elementer fra både historiefortelling, spill og opplevelsesdesign. Det er en unik måte å engasjere elever og lærende på.
 • Dragonbox: «Hvordan skape et klasserom preget av utforskning for gode matematiske samtaler»
 • Gyldendal:  «Skolestudio – et digitalt læringsunivers for Fagfornyelsen!» I Skolestudio finner du alt Gyldendals læringsinnhold! Smart Øving, SalabyMulti, Salto, Explore, Refleks, Element, Enter, Relevans, Kontekst, Maximum og mye mer. Se og hør hvordan Gyldendals læringsinnhold og funksjonaliteten i Skolestudio svarer på Fagfornyelsen og legger til rette for at du som lærer kan drive tverrfaglig undervisning og dybdelæring, i én digital løsning www.skolestudio.no « 
 • Campus Inkrement: «I dybden med matematisk diskusjon fra 1.- 10.trinn». Kan det være bra å regne feil? Kan engasjert diskusjon bli en naturlig del av matematikktimen? Kan vi frigjøre tiden i klasserommet til problemløsing? På seminaret vil vi vise deg hvordan du kan legge til rette for dybdelæring i matematikk med vårt digitale læreverk, Campus Matte. Vi fokuserer på refleksjon og matematisk diskusjon fremfor pugging. Her får du med deg konkrete verktøy du selv skal få prøve, og som du kan ta i bruk ved din egen skole med det samme. 
 • Henning Pedersen, MakekitMicro:bit og bygg din egen luftputeflåte
 • Læringsliv – https://laeringsliv.no/

Desentralisert kompetanseutvikling

Knappskog skule har det siste året vore med i desentralisert kompetanseutvikling. Gjennom dette kompetanseutviklingsprosjektet har vi hatt samarbeid med både Høgskulen på Vestlandet og Slate (Universitetet i Bergen). Torsdag 12.09 var det nettverk for dette arbeidet her på skulen og målet med nettverket var at skulane i prosjektet skulle dele sine erfaringar med skulane som no skal inn.

Vi har hatt to veldig gode samarbeid, som vi helst hadde sett vi kunne få fortsette med. Saman med SLATE har vi fokusert på forsking på eigen praksis og på kreativitet. Heile personalet har lært ein metode for forsking på eigen praksis for å kunne sjølv betre eiga undervisning. Vi har også fokusert på kreativitet og kreative prosessar. Vi ønsker kreative elevar som får utfolde seg i læringssituasjonar. Det har vore veldig interessant å ha forskingsmiljøet inne i vår skulekvardag.

 

Samarbeidet med HVL har gått på skaparverkstad/koding og engelsk storyline. I engelsk har vi funne ein metode for å tenke utanfor boka i engelsken på mellomtrinnet der ein brukar erfaringane frå småtrinnet med STL+. Dette har vore motiverande for både elevar og lærarar. Det har vore kjekt å ha HVL som ein sparringspartnar i både bruken av dette og i utviklinga av skaparverkstaden vår. Øyvind Opheim Rise har i tillegg vore på høgskulen for å ha forelesing om koding for studentar der.

Det har vore veldig kjekt å samarbeide med UH-sektoren og vi håper dette ikkje blir det siste samarbeidet i den retning!

Besøk frå Arbeiderpartiet

Torsdag 05.09 fekk vi storflott besøk på Knappskog. Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy hadde med seg blant anna Åse Gunn Husebø, Stig Morten Frøiland og ikkje minst nestleiar i Arbeiderpartiet Hadia Tajik. Dei fekk ei omvisning på skulen i tillegg til at dei var på besøk i nokre klasser. Dette skuleåret har vi på Knappskog gått over til ein meir temabasert årsplan. Alle klassene på skulen jobbar difor med temaet demokrati og medborgarskap no på hausten.

Dei besøkande starta rundturen sin hos 3.trinn. Her har dei arbeida både med dei eksisterande partia, men dei har også utarbeida eigne parti med eigne partiprogram. Døme på dette er Snopepartiet, Spelepartiet og Dansepartiet. Klassa har også laga spørsmål både til statsminister Erna og til ordførar Marianne. Det blir spanande å sjå om dei til slutt får svar på spørsmåla sine.

Rundturen gjekk vidare til 6.trinn der dei jobba med animasjonsfilm og Stop Motion appen. Elevane lagar figurar i modellkitt som dei tek bilete av for å lage film. På Knappskog er vi opptekne av at elevane skal vere kreative, også med hendene sine. Denne kreativiteten kan godt kombinerast med det digitale for å skape heilt nye ting som er vanskeleg utan teknologibruk.

Siste klasse som fekk besøk denne gongen var 7.trinn. Dei har, som mange av dei andre klassene, jobba med Redd Barna sitt opplegg, Barnas val. Her får elevane lese på eit språk tilpassa barn kva partia meiner i saker som opptek barna. Elevane kan også ta ein valomat og også avgi stemme. I dag kl 16 stengde desse valurnene, og i morgon kjem nok svaret på korleis det politiske Noreg ville sett ut om barna fekk bestemme. I 7.trinnsklasserommet vart Hadia Tajik utfordra på å fortelje kvifor det var viktig å stemme. Ei utfordring ho tok på strak arm.

Besøket fekk også sjå innom både miljøbase og skaparverkstad før vi avslutta med ein samtale på personalmøtet. Det er alltid kjekt å vise andre skulen vår og forklare tanken bak måten vi jobbar. Vi takkar for besøket!

   

Digihand

Nynorskelevane på 1. trinn har dette året vore med på forskingsprosjektet Digihand i regi av Høgskulen i Volda og Lesesenteret i Stavanger. I løpet av året er elevane blitt kartlagde to gongar. Vi har totalt skrive 5 ulike tekster som er sendt inn. Det er også gjennomført to videoobservasjonar av læraren. Prosjektet vil følgje elevane vidare på 2. trinn for å sjå kva innverknad det har på handskrifta når elevane ventar eitt år med ordiner handskrift.

Førebels ser vi at elevane er i stand til å skrive lengre og meir innhaldsrike tekstar enn tidlegare erfaringar og når dei skriv er også handskrifta fullt funksjonell for ein 1. klassing.

 

Mosjonsløp

Fredag 12.april, siste dag før påske, arrangerte Knappskog skule Team Rynkeby skoleløp til inntekt for barnekreftforeningen. Det var sol heile dagen, noko som skapte ei fantastisk ramme rundt arrangementet. Team Rynkeby stilte med ein representant, som delte ut sjokolademelk og smøreost til elevane etter løpet. I tillegg var Hans Jarle Einarsen frå Sartor her. Han brukar maratonspringinga si til å samle inn pengar til Krafttak mot kreft. Han var med på å springe dette løpet som eindel av dei maratonane han skal fullføre dette året. Sartor er også med på å sponse elevane våre.

Elevane sprang i to omgongar. Klokka 9 starta vi med oppvarming for alle før det var løpsstart for 1. – 4.trinn. Dei fleste av desse elevane sprang ei løype på 300 meter, nokre av dei eldste sprang 1km. Elevane skulle sjå kor mange runder dei klarte å springe på ein halv time, og mange hadde avtalt sponsing pr runde. Imponerande innsats! Elevane fekk saft når dei var ferdige. Dei fekk også bollar under lunsjen.   Klokka 11 var det igjen oppvarming for alle før det var løpsstart for 5. – 7. trinn. Elevane på dei eldste trinna sprang runder på 1 km. Hans Jarle sprang på begge løpa, i tillegg var det nokre av lærarane som sprang. No ventar vi i spenning på resultatet. Både kor langt vi har sprunge totalt, og ikkje minst, kor mykje pengar vi har samla inn. Oppdatering vil kome!

Dette vart ein fantastisk dag, med mange glade barn og vaksne. Elevane var like ivrige på både springing og heiing. Dette gav meirsmak! Tusen takk til alle foreldre som stilte opp som løypevakter og bollebakarar. No håper vi at alle får ein fantastisk fin påskeferie!

For info om Team Rynkeby og Barnekreftforeningen gå til: https://www.team-rynkeby.no/skoleloepet.aspx
og https://www.barnekreftforeningen.no/

Kreativitet – UH-samarbeid

Knappskog skule er med på desentralisert kompetanseutvikling i Ytre Midthordaland. I samband med dette samarbeidar vi både med Høgskulen på Vestlandet og SLATE ved Universitetet i Bergen. SLATE sitt fokus er kompetanseheving for heile personalet. I haust var temaet forsking på eigen praksis som ein kan lese meir om her.  Temaet for våren er kreativitet. Vi er opptekne av den kreative sida av djupnelæringa og den kreative eleven og ønsker å auke vår kompetanse her. Dette temaet heng også saman med arbeidet vårt med skaparverkstad og koding.

Tysdag 12.mars var det workshop om Kreativitet ut frå forskjellar. Ingun Ness frå SLATE hadde med seg Vlad Glaveanu frå Webster University i Geneve. Vlad starta med litt teori om kreativitet før det var vår tur til å prøve å vere kreative. Vi lærte ulike steg for kreative gruppe prosessar, som vi så prøvde ut i praksis. Første steg er å finne eit problem vi ønsker løysing på.  Andre steg å få fram ulike perspektiv og finne ei løysing på problemet.

Det var ei engasjert samling av lærarar og studentar som deltok på denne workshopen. For tida har vi på Knappskog fire ulike studentgrupper som har praksis hos oss. Det var veldig kjekt å ha deira kreative tankar med i denne workshopen.

Kreativitet skal vere fokus utover våren i tospann med fagfornying. Kreativitet er ein av dugleikane for det 21.århundret som det er fokus på. SLATE kjem tilbake seinare på våren for oppfølging av denne workshopen her. Vi ser fram til vidare samarbeid!

Dysleksivenleg skule

Knappskog skule har dei siste åra vore inne i ein prosess for å bli dysleksivenleg skule. I haust hadde vi sertifiseringsbesøk av Åsne Midtbø Aas i Dysleksi Norge. Av ho fekk vi nokre områder som vi skulle jobbe vidare med utover vinteren og våren. Vi har gjort dette og meldt tilbake til Aas kva vi har jobba med. 1.februar kom beskjeden om at styret i Dysleksi Norge hadde sertifisert oss som dysleksivenlege. Vi er skule nummer 2 i kommunen som er sertifiserte som dysleksivenlege.

  

Tysdag 19.02 var dagen då vi skulle få tildelt plaketten. Vi valte å gjere dette med ei samling for alle elevane i gymsalen, der også føresette var inviterte. I tillegg var skulesjefen og leiar og nestleiar av PPT tilstades. Samlinga vart leia av Odd Erik Kjeldstad, rektor på Knappskog skule.

På YouTube ligg der ein kortfilm laga av Mads Johan Øgaard om korleis han har opplevd å ha dysleksi. Vi byrja samlinga med denne filmen. Så framførte 3.trinn ein joik. Dei har denne vinteren jobba med eit stort sameprosjekt der dei blant anna har lært denne joiken. Ein av 3.trinnselevane Marcel Frisk las også eit dikt om at det viktigaste ikkje er å vere perfekt, men å gjere sitt beste. Viktige ord å bli minna på for oss alle. Etter diktlesinga var 3.trinnselevane forsangarar på sangen «Blåse på» av Christine Sandtorv. Neste innslag var ein gjeng elevar på 7.trinn som song tostemt «Vem kan segla» Begge elevinnslaga var akkompagnert av Inga Grøm Sæle på piano.

Publikum i salen fekk vere med å synge «Stopp ikke mobb!» før det var tid for plakettoverlevering. Rektor, skulesjef og Åsne Midtbø Aas sa nokre ord i samband med dette før Ruben Haga Sulen og Oliver Galteland tok i mot plaketten.

 

Samlinga vart avslutta ved at vi alle sang «Vi-sangen» før vi såg vår eigen film. Filmen som vi fekk laga i desember for å vise fram det vi meiner er balansert digital undervisning.

I etterkant av samlinga skal alle lærarane ha kompetanseheving om dysleksi av Åsne Midtbø Aas. Vi ønsker å vere ein god skule for alle våre elevar!

Digg Læring-konferansen 2019

NB: Lenker til presentasjonane frå foredraga finn du på slutten av innlegget

1.februar var Digg Læring-konferansen gjennomført. Over 400 personar var deltakande, Vi starta dagen med ei opning av varaordførar Tom Georg Indrevik. Så tok Ingvild Vikingsen Skogestad over mikrofonen for å snakke om den pedagogiske grunntanken bak Digg Læring.

Etter ein liten pause var det tid for dei to hovudplenumsforedraga. Ellen Romstad, høgskolelektor seksjon for IKT og læring på Høgskolen i Østfold starta med eit innlegg om STL+. Så overtok Simen Spurkland, lærar på Vøyenenga ungdomsskole i Bærum over stafettpinnen. Han snakka både om lærarprofesjonalitet og korleis drive læring i teknologirike omgivnadar. Publikum var med frå første stund, og vi er veldig glad og takknemlege for at nettopp desse to tok turen over til oss!

Etter ein pause med tid for mingling og besøk i standområdet og på vår eigen skaparverkstad var det tid for speedforedrag. Vi var så heldige at vi kunne tilby 16 ulike workshops, og no hadde dei moglegheit til å presentere seg sjølv. På lista over workshop sto Creaza, Kikora, Lesemeister, Fagbokforlaget, Campus Inkrement, Høgskulen på Vestlandet med Micro:bit, Adrian Talleraas med VR, Gyldendal, Atea, MV-Nordic, Cappelen Damm, Transponder, Microsoft med Minecraft, Lin Education med escape room, Dragonbox og Muzzy BBC. I tillegg var Info Vest forlag tilstades med stand.

Sidan vi hadde så mange påmeldte i år delte vi opp lunsjen. Ca halvparten gjekk til lunsj og stands medan resten fordelte seg på leiarspor og småtrinnsspor. På leiarsporet hadde rektor på Knappskog, Odd Erik Kjeldstad presentasjon om korleis ein som leiar kan drive digitaliseringsprosessen på sin skule. På småtrinnssporet haldt Ellen Romstad fram med å snakke om STL+. I tillegg hadde tre av Knappskog skule sine lærarar, Kaja Venge, Monica Berntsen og Siri Eide ein presentasjon om korleis dei jobbar på småtrinnet.

Etter denne bolken var det lunsj for dei som ikkje hadde ete lunsj samstundes som det var foredrag tilpassa mellomtrinn og ungdomstrinnet. Her starta Ingvild Vikingsen Skogestad på ein bolk om ulike verktøy vi nyttar på mellomtrinnet før Øyvind Opheim Rise snakka litt om korleis bruke Minecraft i undervisninga. Så snakka Monica Fjeldstad om Storyline i engelsk før Ingvild og Øyvind haldt fram med ein bolk om skaparverkstad. Denne bolken vart avslutta av Adrian Talleraas som snakka om korleis bruke jukseverktøy, i denne samanhengen ein nynorskoversettar, i undervisninga.

Etter pausen var det to rundar med workshop før konferansen var over for denne gong,

Vi på Knappskog er veldig glade for alle som kom og støtta opp om konferansen vår! Både deltakarar, foredragshaldarar og samarbeidspartnarar. Vi er også glade for det tette samarbeidet vi har med Oslo Edtech Cluster og Acos som begge har vore med på sponsorsida

  

Presentasjonar:
Pedagogikk – Ingvild Vikingsen Skogestad
STL+ – Ellen Romstad (dei kvite bileta i presentasjonen er gjengitt med tillating av Sisel Roås)
Elevvennlig undervisning i teknologirike klasserom – Simen Spurkland
Leiarspor – Odd Erik Kjeldstad – kjem
Småtrinn  – Kaja Venge, Siri Eide og Monica Berntsen 
Mellomtrinn, ungdomstrinn og skaparverkstad – Monica Fjeldstad, Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad

Workshop
Atea – workshop

Du kan lese meir om konferansen på Fjell kommune sine nettsider,sidene til VNR (Vest næringsråd) og lokalavisa Vestnytt