Author Archives: ingvild

NKUL 2021

5. -7.mai blir NKUL arrangert. I år som i fjor blir det eit digitalt arrangement. Også i år med innlegg frå Knappskog. Øyvind Opheim Rise har i år gått saman med Espen Clausen frå Tysvær (han som har laga kodeplanen som vi har basert vår på).  Dei to skal ha eit innlegg om Skaparverkstad, og kor lite utstyr som skal til for å kome igang. I dette innlegget får ein praktiske og konkrete tips om korleis kome i gang med koding på eigen skule.

Innlegget til Øyvind er torsdag 6.mai kl 13.20. Påmelding og fullt program på https://www.nkul.no/

I tillegg skal Ingvild Vikingsen Skogestad ha to innlegg. Eit på onsdag kl 11 om Årsplanarbeid og inkluderande undervisning og eit torsdag kl 15.10 om det digitale potensialet i matematikk

 

 

Kodetimen 2020

I veke 50 blir den internasjonale kodetimen arrangert. På Knappskog har vi vore med på denne for femte gong i år. Dei siste åra har vi har koding på timeplanen på alle trinn, så ein kodetime i desember er ikkje så spesielt. Vi vel likevel å vere med for å markere kor viktig vi synast det er at elevane får lære koding. Ved å vere med på eit slikt internasjonalt arrangement får ein også fellesskapskjensla over å vere med på noko saman med andre elevar. I samband med kodetimen blir det lagt ut nye oppgåver vi kan arbeide med, og det er jo alltid kjekt. Her kjem ei lita oversikt over kva dei ulike trinna har jobba med denne veka.

Meir informasjon om kodetimen finn ein her 

1.trinn:

1.trinn har koda med Beebot og bluebot

2.trinn:

2.trinn har i har koda med Sphero ball i årets kodetime. Teddy og Teddyline fekk vere med som kjegler, og så førte dei ballen rundt kjeglene. Dei som venta på tur, koda på code.org

3.trinn:

3.trinn har  brukt Scratch i sin kodetime i år. Den eine gjengen hadde sitt første møte med kodestudoet Scratch.mit.edu så dei brukte tida til å utforske moglegheitene her. Den andre gjengen brukte Kodeklubben sitt julekortopplegg for å lage animerte julekort

4.trinn:

4.trinn har gjennomført kodetimen sin i Scratch (scratch.mit.edu). I tillegg til å kode i Scratch har dei også prøvd å lage lydklipp som kunne passe til. Mange fine Scratchoppgåver på oppgåvesida til Lær kidsa koding: https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch

5.trinn:

5.trinn har arbeidet på scratch hvor en elev har laget et flappy bird spill. De brukte Makey Makey til å styre fuglen med to mandariner for å se hvem som kom lengst i klassen. I tillegg har de arbeidet på Minecraft Edu, kodetimen.

6.trinn:

Elevane på 6.trinn koda klassisk labyrint og dansefest på kodetimen. Dei jobba saman for å løyse oppdraga.

7.trinn:

7.trinn har i år gjennomført kodetimen i Minecraft. Elevar som var ferdig med årets opplegg testa då ut fjorårets opplegg. Her er årets opplegg: https://education.minecraft.net/hour-of-code-2020 Etter å ha brukt/brukar Minecraft i undervisning er det kjekt å løfte det eit hakk opp og kombinere det med koding.

Future Classroom Lab

Skaparverkstaden vår er no ein del av Future Classroom Lab’s Network of Innovative Learning Labs and Spaces. Representant frå skulen har vore med i det norske nettverket ei stund. Det har vore interessant å hente inspirasjon frå andre som jobbar med ulike typar framtidsklasserom. Ein lærer best i samhandling med andre. Å vere ein del av eit nettverk er nyttig for å kunne utvikle seg vidare. No har vi også blitt sett på kartet i det internasjonalet nettverket.

Her kan de lese om oss på sidene deira.

Her kan de lese meir om Future Classroom Lab

Digihand

2.trinn hos oss er med på Digihand – eit forskingsprosjekt om handskrift i regi av Høgskulen i Volda og Skrivesenteret i Stavanger. Denne veka har dei gjennomført siste oppgåve i dette prosjektet. Det blir spennande å sjå korleis dette går, og kva forskingsresultatet blir. Dessverre vart det eit brot i det kontinuerlige skrivearbeidet på skulen pga korona. Elevane har likevel lagt ned ein god innsats her!

NKUL@home

I år vart det ikkje arrangert vanleg NKUL i Trondheim pga korona. I staden vart det arrangert forskjellege webinar. Nokre gjekk før påske, med tema sentrert rundt heimeskule. I tillegg vart NKUL@home arrangert når den eigentlege konferansen skulle vere.

Monica Fjeldstad og Siri Eide hadde eit interessant webinar om fjernundervisning av dei minste elevane. Dette finn de her.

Øyvind Opheim Rise og Ingvild Vikingsen Skogestad hadde eit om tverrfagleg arbeid og skaparverkstad/koding. Dette webinaret finn de her.

Skaparverkstaden vår

Vi har fått Mads Johan Øgaard til å lage ein illustrasjon av skaparverkstaden vår. Slik vart illustrasjonane:

 

Vi er veldig nøgd! Vi ser fram til eit nytt skuleår, og håper smittesituasjonen i samfunnet igjen er slik at vi kan bruke dette fantastiske rommet!

Fotokonkurranse

På hjemmeskole i koronatider hadde 6.trinn fotokonkurranse. Temaet var vann. Det kom inn mange gode bidrag. Det var vanskelig å avgjøre hvilket bilde som skulle vinne. Alle håpte de skulle stikke av med seieren, men det var et bilde som utmerket seg. Elevene fikk være med å bestemme hvem som skulle vinne gjennom en avstemming. Vinneren av konkurranse er Tiril Monsen Turøy.

Skrevet av 6.trinn

Vel gjennomført konferanse

Fredag 31.januar vart den fjerde Digg Læring – konferansen gjennomført. I år var det godt over 400 påmeldte i tillegg til utstillarar og dei tilsette på skulen. I år var det ny rekord i antal utstillarar og worshops. Vi er takksame for at så mange av samarbeidspartnarane våre ønsker å reise hit til oss for å bidra på denne konferansen!

Konferansen starta med plenumsforedrag i gymsalen. Rektor Odd Erik Kjeldstad sette det heile i gang frå scena. Han ønska velkommen før ordføraren vår, Tom Georg Indrevik kom med ei helsing. Konferansen vart opna av oppvekstsjefen i Øygarden kommune, Anne-Merete Vabø Haugane. Vi set stor pris på at både oppvekstsjef og ordførar tek seg tid til å kome innom konferansen vår!

Hovudtalar på årets konferanse var Magnus Nohr. Han snakka om elevaktiv undervisning i digitale klasserom. Presentasjonen han hadde finn ein her: bit.ly/digg2020  I løpet av foredraget sitt hadde han mange konkrete døme på korleis vi på ein god måte kan utnytte dei digitale verktøya i eiga undervisning.

Etter ein god pause med moglegheit for besøk på stand var det Ingvild Vikingsen Skogestad, Digg læring-koordinator på Knappskog skule sin tur. Ho hadde eit innlegg om korleis fagfornyinga bør forandre tanken vår om læring og det som skjer i klasseromma. Denne presentasjonen finn du her

På ein konferanse med mange utstillarar og workshops er det kjekt med ein presentasjonsrunde. Alle samarbeidspartnarane våre fekk 2 minutt kvar til å presentere enten kva dei hadde i utstilling eller kva dei skulle ha workshop om. Når siste speedforedrag var gjennomført plenumsdelen over og det var tid for lunsj.

   

Etter lunsj var det meir tid for besøk i utstilling, tid til å prøve ut ulike aktivitetar knytt til skaparverkstaden vår eller til å sitte å høyre Erlend Kobro i Lin Education og Audun Uggerud i Dragonbox snakke om fagfornyinga. Dagen vart avslutta med to rundar med workshops der kvart eit rom på skulen vart utnytta.

Tilbakemeldingane på arrangementet er positive og alle tilsette gjorde ein fantastisk innsast gjennom heile dagen (og dagane før). Vi ønsker å takke alle som var med på konferansen vår og som gjorde den til det den vart. Ein takk til deltakarar, foredragshaldarar, utstillarar, samararbeidspartnarar og tilsette ved Knappskog skule!

 

First LEGO league jr – Oppdrag 2019 Boomtown build

På Knappskog har vi gjort det til tradisjon at 3.trinn er med i First LEGO league junior. I fjor var temaet Mission Moon. Temaet for 2019 var Boomtown build. I 8 veker frå og med 14. september har elevane på trinnet utforska ei problemstillng frå det verkelege liv, og prøvd å finne ei løysing på denne som dei viste fram i ei turnering i Bergen 9. november.  Dette kan de lese meir om på https://hjernekraft.org/fll-jr/forside

Årets oppdrag var å bygge ei bygning til byen Boomtown. ved å bruke LEGO Wedo 3. trinn hadde med seg to lag som hadde løyst denne utfordringa på ulik måte. Laga har jobba med å planlegge og bygge kvar sine bygg som skulle vere miljøvennleg, solid og/eller tilgjengeleg for alle. Dei har laga mange nye idear for ei god og sunn framtid. Laurdag fekk dei vise fram alt saman på turnering i First Lego League jr. Det var veldig spenande og gøy for å elevane å vere med på turneringa. Det har også vore eit veldig lærerikt prosjekt for elevane. Ein ekstra takk til Kaja Venge og Marie Kjeldstad som har gjennomført prosjektet på 3.trinn.

Vi ser fram til LEGO league jr neste skuleår for neste års 3.trinn. Det blir spanande å sjå kva oppdrag som kjem då. Kanskje skal vi også melde på ei mellomtrinnsklasse i First LEGO league neste år? For dei store elevane er det EV3 robot og Lego mindstorms det går i.

 

Program Digg Læring konferansen 2020

OPPDATERT 31.01.20 – FULLT – PÅMELDINGA ER STENGT

Fredag 31.januar arrangerer vi Digg Læring konferansen 2020 på Knappskog skule.

I år har vi valt å gå for app på konferansen. Appen heiter EE – Eventhub og er å finne i

Google Play på  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventeye.events&hl=no&fbclid=IwAR1G44PAz8SbjDZCiRLj-Ze5aFo_c_SE9RXKfX4D4LTC0HYCp8nfB7ypG-4

App-store: https://apps.apple.com/no/app/ee-eventhub/id1162724531.

Passord er Digglæring

 

Dette vil bli en dag med fokus på innovativ og framtidsretta læring i framtidas skule. Vi vil legge opp til både foredrag og workshop. Ekstern føredragshaldar er i år Magnus Nohr. Han jobbar blant anna med PFDK på høgskulen i Østfold og reiser mykje rundt for å ha foredrag om korleis vi kan utnytte moglegheitene i digitalt arbeid. Vi vil også ha eit plenumsforedrag på fagfornyinga. I år vil vi prøve oss på ein ny og meir praktisk retning. Det vil bli fleire workshops og moglegheit for å droppe innom på aktivitetar for å teste desse sjølve

Her er programmet. Ny info blir annonsert i eventet vi har på Facebook og i appen over: https://www.facebook.com/events/2903487833012683/ 

Program Digg Læring konferansen 2020

8:00: Registrering og mingling
8:30: Opning
8:45«Elevaktiv undervisning i digitale klasserom» –  Magnus Nohr, høgskolelektor Høgskolen i Østfold
10:15: Pause med stands
10:45: «Korleis kan fagfornyinga endre tanken om læring?» – Ingvild Vikingsen Skogestad

11:20: Pause
11:30: Speedforedrag 2min pr– sjå liste over workshops under
12:15:  Lunsj, stands og drop-in
12:45 – 13.35: drop-inn + Foredrag: Fagfornyinga med Audun Uggerud og Erlend Kobro
13:45 – 14:45: Workshops
15:00 – 16:00: Workshops

Det blir lagt opp til mingling og utstilling i alle pausar. Vår eigen skaparverkstad er sjølvsagt open heile dagen!

Hugs eigen PC/nettbrett til workshop!

 

Drop-in/ praktisk utprøving

 • Koding – Her får du prøve enkle øvelser med Micro:bit, Sphero og Blue/bee bot. Du velger selv hvor mye du vil gjøre og hvilket utstyr du ønsker å teste. Du vil stå igjen med konkrete øvelser du kan bruke i klasserommet. Representant frå nettbutikken Daisy vil vere tilstedes
 • Vinylkutt/ vinyltrykk
 • Storyline ved bruk av Google Sites
 • Skaparverkstad
 • AR – sandkasse 
 • Green Screen
 • Hover:bit – luftputebåt

Workshops og/eller stand:

 • Daisy AS – Stand med kodedingsar
 • GAN Aschehoug – stand
 • Atea: «Fremtidens klasserom» (stand) Vil du ta en prat om Fremtidsklasserommet til Rothaugen skole, eller kanskje du vil høre om rammeverket og workshopen som Ateas skoleteam tilbyr skoleledere over hele landet, som hjelper og tilrettelegger for god digital skoleutvikling? Så kom på standen til Atea i en av pausene. Vi står sammen med Kreasjon, som leverer opplæring til skolene.
 • Bring verden inn i klasserommet Terje Pedersen som jobber ved Rothaugen skole vil vise hvordan han ved hjelp av enkle verktøy setter elevene i kontakt med resten av verden. Elevene har jobbet med elever fra USA, Australia, Russland, Korea osv. De har Skypet med Vietnam veteraner, dronepiloter, mennesker som har opplevd både Bloody Sunday og borgerrettighetskampen i USA!
 • Workshop i bruk av avansert VR i klasserommet – Adrian Talleraas fra Rothaugen skole. Vi blir kjent med VR-teknologi og utforsker muligheter denne teknologien gir i undervisningssituasjoner. Adrian Talleraas gir en innføring i hva han har jobbet med, og presenterer ulike undervisningsopplegg med utgangspunkt i egne erfaringer i ungdomsskolen. Alle deltakere i workshopen får låne hvert sitt sett med Oculus Quest og kontrollere
 • Workshop i pedagogisk bruk av Book CreatorSølvi Ellefsen er logoped/seniorrådgiver på Statped vest. Hun har mange års erfaring fra skolen, og er opptatt av hvordan man ved pedagogisk bruk av digitale tjenester kan fremme inkludering, mestring, kreativitet og læring. Hun vil vise  eksempler på bruk av Book Creator, og deltakerne skal få lage egne bøker. Husk å ta med PC eller nettbrett. På PC lager man seg gratis en bruker i Chrome-nettleseren: https://bookcreator.com/. På iPad finnes den som app
 • iMo – LearnEndre Natvik er lærar i Solund og eigar av selskapet Endre Praksis AS. Er opptatt av å bruke digitale reiskap som element for læring og forkjempar for fysisk aktivitet og læring gjennom rørsle. Læringsdagen inneheld mange moment, ei stund er det skodespel, så skal det filmast. Litt tid til dans innimellom. Så skal ein sitte. Kvifor skal ein slutte å røre på seg då? Vil demonstrere ei ny oppdaging – IMO-Learn som skapar aktiv læring, samarbeid og kan brukast opp mot digitale tavler for å gjere læring og repetisjon meir moro. På toppen får ein høver til å øve på kommunikasjon, samarbeid og kreativitet i eit fleksibelt læringsrom som skal innehalde aktive læringsaktivitetar som vekker bornet i dei fleste. IMO-learn er ein digital stol, og ja, du kan sitte på den og.
 • Spill i undervisning – Alexander Westre Skog som jobber ved Damsgård skole, vil vise hvordan dataspill kan bidra til økt motivasjon og engasjement i elevenes læringsarbeid. Det vil bli gitt eksempler på hvordan man kan bruke dataspill som skrivestarter i norsk, som støtteverktøy til å bevisstgjøre elevenes evne til argumentasjon, og hvordan dataspill kan bidra til å utvikle elevenes algoritmiske tankegang. Du får høre om erfaringer med spill som The Frostrune, Spleiselaget Byen, Human Resource Machine, Machinarium, iFactor og andre titler. Ta med PC eller nettbrett.
 • Creaza: Creaza og fagfornyelsen. Bli bedre kjent med alle mulighetene i Creaza og hvordan arbeid med Creaza passer perfekt med fokuset i fagfornyelsen. I denne workshopen viser vi hvordan elevene kan være aktive, samhandle, produsere og få et eierskap til egen læringsprosess. Vi viser hvordan man kan bruke Creaza på flere ulike måter i mange fag. Vi vil også presentere tre nye og spennende læremidler som straks er klare. Alle læremidlene er heldigitale og heldekkende. 
 • Eduplaytion: «Korleis kan vi fenge dagens kravstore elevar i matematikk? I eit unikt samarbeid mellom lidenskapelege spelutviklarar og erfarne lærarar frå Noreg, USA, Chile og Brasil, utviklar vi no matematikkspelet «Numetry». Her er målet å vise 4.–7.-klassingar at matematikk både er moro og nyttig. Ved å fortelje ei engasjerande historie med interaktive figurar i hovudrolla fenga vi oppmerksomheita til elevane. Stikk gjerne innom vår stand under Digg Læring-konferansen for å prøve ein testversjon av «Numetry».
 • Ludenso: «3D modellering og samskaping i utvidet virkelighet (AR) La barna bli digitale skapere i AR! For å la elever utfolde seg kreativt, samarbeide og lære, utvikler vi verdens enkleste 3D-modelleringsverktøy som lar elever oppleve sine egne modeller i AR. Ved å la ungdommer bli digitale problemløsere og arbeide tverrfaglig får lærerne en ny måte å engasjere i klasserommet, samtidig som elevene får ta i bruk ny og revolusjonerende teknologi. Kom og opplev hvor enkelt det kan gjøres!»
 • Kikora: «Kikora 2020. Ved skolestart høsten 2020 skal Kikora være et komplett heldigitalt læremiddel i matematikk for alle trinn i grunnskolen. Gjennom kvalitetssikrede og gode undervisningsopplegg satser vi på å øke kvaliteten på matematikkopplæringen på alle nivå i grunnopplæringen. Med ny teknologi vil elever og lærere oppleve både nytt design og noen helt nye funksjoner. Og for deg som kjenner til Mattemaraton, så kan vi allerede nå avsløre at vårens vakreste eventyr blir råere enn noen gang! Ønsker du å vite mer om dette er du velkommen på våre to verksteder»
 • Lesemeister: «Rett bok til rett elev til rett tid»
 • Fagbokforlaget: Kartleggeren, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn – VG1.
 • Vitec MV: God bruk av IntoWords. I denne workshopen ser vi på hvordan våre digitale lese- og skriveverktøy kan gjøre det enklere å lese, skrive og lære. – For alle – For elever som har sporet av i leseutviklingen
 • Cappelen Damm: Skolen fra Cappelen Damm -En ny type digitale læremidler til fagfornyelsen. Den viktigste læringen foregår ikke på skjermen, men i de magiske møtene mellom lærer og elev. Skolen fra Cappelen Damm har som målsetting å være lærerens og skolelederens viktigste medspiller. Alt innholdet i løsningen er nytt og laget til fagfornyelsen. I denne presentasjonen viser vi hvordan tjenesten er bygd opp. Vi kommer også med eksempler på hvordan du kan bruke våre ferdige utformede læringsstier, eller hvordan du kan bruke våre filmer, podkaster og lesetekster i egne undervisningsopplegg. https://skolen.cdu.no/
 • MUZZY BBC (HamarkFilm AB): MUZZY + iPAD + CHROMEBOOKS = TRUE
 • Transponder: Norges smarteste timeplan! Transponder tar i bruk kunstig intelligens for å løse de tidkrevende oppgavene ved å lage timeplan. Norges nyeste, beste og bokstavelig talt mest intelligente timeplan kan snart tas i bruk. Transponder er kjent som en robust kommunikasjonsløsning. Nå er vi i ferd med å blir et komplett OppvekstAdministrativt System (OAS) og den siste tiden har vi jobbet med å bygge neste generasjons timeplan som vil bli selve hjertet av vårt OAS. På Digg vil vi presentere vår nye timeplan som tar i bruk kunstig intelligens.
 • Kreasjon: Bli med på Martin Næsgaards workshop om Minecraft Education Edition som pedagogisk verktøy. Martin leder Kreasjons Minecraft satsing, og han vil konkretisere hvordan Minecraft EE passer inn i fagfornyelsen. Livsmestring, samarbeid og tverrfaglighet står sentralt i denne workshop’en
 • Microsoft: Microsoft Teams i skolen. Lær om hva Teams er og hvordan det kan brukes med elever og kolleger. Se hvordan Teams kan styrke kommunikasjon og samhandling i klasserommet og lær hvordan elever kan ta kontroll over egen læring med tilgjengelighetsverktøy i Office 365.
 • Erlend Kobro, Lin Education: Spillbasert læring gjennom escaperoom.Et “escaperoom”, eller “room escape game”, er et fysisk opplevelsesspill der spilleren må løse en rekke komplekse oppgaver for å nå et mål. Tradisjonelt har målet vært å komme seg ut av et rom der man tilsynelatende er låst inne. Konseptet baserer seg på elementer fra både historiefortelling, spill og opplevelsesdesign. Det er en unik måte å engasjere elever og lærende på.
 • Dragonbox: «Hvordan skape et klasserom preget av utforskning for gode matematiske samtaler»
 • Gyldendal:  «Skolestudio – et digitalt læringsunivers for Fagfornyelsen!» I Skolestudio finner du alt Gyldendals læringsinnhold! Smart Øving, SalabyMulti, Salto, Explore, Refleks, Element, Enter, Relevans, Kontekst, Maximum og mye mer. Se og hør hvordan Gyldendals læringsinnhold og funksjonaliteten i Skolestudio svarer på Fagfornyelsen og legger til rette for at du som lærer kan drive tverrfaglig undervisning og dybdelæring, i én digital løsning www.skolestudio.no « 
 • Campus Inkrement: «I dybden med matematisk diskusjon fra 1.- 10.trinn». Kan det være bra å regne feil? Kan engasjert diskusjon bli en naturlig del av matematikktimen? Kan vi frigjøre tiden i klasserommet til problemløsing? På seminaret vil vi vise deg hvordan du kan legge til rette for dybdelæring i matematikk med vårt digitale læreverk, Campus Matte. Vi fokuserer på refleksjon og matematisk diskusjon fremfor pugging. Her får du med deg konkrete verktøy du selv skal få prøve, og som du kan ta i bruk ved din egen skole med det samme. 
 • Henning Pedersen, MakekitMicro:bit og bygg din egen luftputeflåte
 • Læringsliv – https://laeringsliv.no/